• Stavební činnost
  • Ostatní činnost
  • Čerpací stanice

Provozujeme veškerou stavební činnost

výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

výstavba a rekonstrukce komunikací

výstavba a rekonstruce domů a průmyslových objektů

skládkování zeminy a sutí na deponii Velké Hamry

Ostatní stavební činnost a služby

výstavba sportovních areálů a hřišť včetně umělých povrchů

rekultivace skládek

výstavba a rekonstrukce turistických stezek

obnova rybníků a koryt vodních toků

Q3 PETROL - SIZ s.r.o. - čerpací stanice

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 5 - 23 hod

Sobota - Neděle 6 - 23 hod

Shop a občerstvení dle denní nabídky

Stavební společnost SIZ s.r.o.

Featured Clients

O společnosti

Naše firma vznikla v roce 1990 pod názvem Miroslav Kouble.

Postupně se rozrůstala.  V roce 2005 se oddělila sekce zabývající se výrobou betonových směsí a ze sekce druhé zabývající se stavebními a zemními pracemi vznikla společnost s ručením omezeným SIZ.

V letech 2009 - 2010 si naše společnost vybudovala z velké části svépomocí veřejnou čerpací stanici pod názvem Q3 PETROL.

Celkem společnost zaměstnává průměrně 30 lidí.

V roce 2010 společnost získala certifikáty jakosti: ČSN EN ISO9001:2009, ČSN EN ISO14001:2005.

Základní informace o společnosti:

Název společnosti: SIZ s.r.o.

Sídlo společnosti: Velké Hamry 694

IČ: 27265480, DIČ: CZ27265480

Vznik společnosti SIZ, s.r.o. - 9.března 2005, registrace u obchodního soudu - KS v Ústí n/L., oddíl C, vložka 21530

Jednatelé: Miroslav Kouble, Lubomír Kouble

SIZ s.r.o. - idatabaze.czStavební firmy, práce - idatabaze.cz

Kontakt

Tel.: +420 483 312 680

Fax: +420 483 312 676

email: siz@kouble.cz

Služby

Stavební činnost, doprava

Drobná staveništní mechanizace

Prodej sypkých materiálů

Čerpací stanice

Otevřeno: Po - Pá 5:00 - 23:00 hod

                 So - Ne 6:00 - 23:00 hod

Shop a občerstvení dle denní nabídky